Живея в чужбина. Как да си подновя шофьорската книжка?

  • 18.06.2019 11:00 /
  • 1804 /
  • 0
Живея в чужбина. Как да си подновя шофьорската книжка?

Живея в чужбина, в държава от Европейския съюз, и искам да си подновя шофьорската книжка. Тъй като не се очертава да се прибирам скоро в България, мога ли да поискам издаване на нов документ без задължително да посещавам районно управление в родината ми?

Всички български граждани, които живеят извън пределите на България, могат да си извадят или подновят не само шофьорската книжка, но и другите лични документи (лична карта и паспорт).  Цялата процедура е подробно описана в сайта на МВР и външното министерство.

Ако вашето свидетелство за управление на МПС е изтекло, Вие трябва да представите медицинско свидетелство и да подадете на място заявление за подновяване на СУМПС в най-близката до вас консулска служба на Република България, ако живеете извън територията на ЕС. Ако живеете на територията на ЕС може да подновите шофьорската си книжка в най-близката до вас служба, отговаряща за издаване на СУМПС за европейски граждани.

В случай, че сте си изгубили книжката, вие трябва да декларирате загубата лично и на място в най-близката до вас българска консулска служба или в поделение на МВР в  България и след това да подадете заявление за издаване на ново свидетелство.

През системата за ЕУ (електронни административни услуги) на МВнР може да се подава електронно заявление, но само за дубликат на валидно свидетелство за управление на МПС, като срокът му за валидност ще бъде в рамките на стария личен документ. Достъпът до системата се осъществява с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), издаден от български доставчик, с видимо ЕГН и сигурен канал за защита на данните. Освен електронно подаване, системата за ЕУ на МВнР позволява електронно заплащане на услугата, като получаването на готовите документи се осъществява в заявената от гражданина консулска служба (не на територията на България) при избрани от него условия за доставка – с дипломатическа поща или бърза доставка с куриерска услуга. Това спестява на хората време и средства за отиване до консулската служба и обратно връщане.

Подаването на заявление за дубликат на шофьорската книжка през системата за ЕУ МВнР е допустимо за български граждани, които:

  • постоянно пребивават в чужбина, но извън територията на ЕС;
  • подпишат със своя КЕП две декларации (декларация, че постоянно живеят в чужбина, но не на територията на ЕС; декларация по чл. 160 ЗДвП, удостоверяваща причината за издаване на дубликат: поради повреден личен документ СУМПС (като прилагат сканирано копие на повредения документ) или кражба на личен документ СУМПС (като прилагат сканирано копие на издаден от чужди власти документ, удостоверяващ кражбата).

Възможно е автоматичната проверка по ЕГН да не ви допусне до подаване на електронно заявление. Причината може да е изтекла биометрия, промяна ЕГН или на имената, смяна на настоящия адрес, трайни изменения на образа или пък промяна на пола. За всяка една от тези хипотези се изисква представянето на определен набор от документи, след което може отново да пристъпите към електронно подаване на заявление.

През системата за ЕУ МВнР може да подадете електронно заявление и за подновяване на лична карта и паспорт поради изтекъл срок на предходния личен документ или при предстоящо изтичане на срока. В този случай едно от условията е да сте постоянно пребиваващ и да имате настоящ адрес извън територията на България. При подаване на е-заявление, документът се получава лично, а старият документ се връща за унищожаване.

Ако сте настойник, родител, попечител или законен представител на лице под 18 г., не може да подадете електронно заявление на лицето, което представлявате.

Ако вашата личната карта и/или паспорт са изгубени, откраднати, повредени, унищожени вие трябва да заявите лично обстоятелствата и на място в най-близката до вас  консулска служба на Република България или в МВР в България.

През системата за ЕУ МВнР НЕ МОЖЕ да се подава електронно заявление за издаване на дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, временен паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата, временен паспорт за окончателно напускане на Република България.

Източник: СБА

Харесайте auto.blitz.bg и във Фейсбук, където ще намерите още много полезни и интересни четива за всеки!

КОМЕНТИРАЙ