Ужас: Ще се шокирате от мястото на България в ЕС по смъртност при ПТП

  • 19.10.2022 8:11 /
  • 2162 /
  • 1
Ужас: Ще се шокирате от мястото на България в ЕС по смъртност при ПТП

Със средно 92 смъртни случая на милион жители, Румъния е с най-високия процент на смъртност по пътищата в Европейския съюз (ЕС) през 2021 г., според окончателните данни, публикувани от Европейската комисия (ЕК) на 17 октомври. България е на второ място в класацията с показател от 81 смъртни случая на милион жители.

През 2021 г. коефициентът на смъртност по пътищата в България е с 21% по-висок от предходната година, но с 11% по-нисък в сравнение с 2019 г.

Средният показател за ЕС е 45 смъртни случая на милион жители по пътищата през миналата година, като най-безопасните пътища се намират в Швеция (20 смъртни случая/милион) и Дания (22/милион).

Според същия източник през миналата година по пътищата на ЕС са загинали около 19 900 души, което е с 6% повече в сравнение с 2020 г. Но това е станало след "безпрецедентен годишен спад от 17% между 2019 и 2020 г.".

"Картината през последните две години е силно повлияна от нивата на трафика във всяка държава, които бяха значително по-ниски по време на пандемията. За някои държави-членки увеличението на броя на смъртните случаи по пътищата след блокирането е толкова значително, че изисква по-задълбочен анализ и спешни действия", обясни Комисията.

ЕК също така заяви, че предварителните данни за първите седем месеца на 2022 г. отново показват увеличение на смъртните случаи по пътищата - средно с над 10% в сравнение с 2021 г. Тя също така заяви, че в някои държави-членки се наблюдава значително по-голямо увеличение, без да ги назовава поименно.

"Оценката за смъртните случаи по пътищата в целия ЕС през 2022 г. към днешна дата все още е по-ниска от тази за предпандемичната 2019 г., въпреки че месечните колебания затрудняват точната прогноза за цялата година. Настоящият темп на промяна е недостатъчен, за да се постигне целта на ЕС за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи до 2030 г.", обясниха от ЕК.

"За тази цел Комисията работи в тясно сътрудничество с държавите-членки, за да гарантира, че те прилагат цялостен подход за безопасна система - широко приет като най-доброто средство за справяне с безопасността по пътищата - като част от своите национални стратегии за безопасност по пътищата за десетилетието до 2030 г.", допълни тя.

Данните бяха оповестени в рамките на годишните награди за високи постижения в областта на пътната безопасност, с които се признава приносът на общността от членове на Европейската харта за пътна безопасност за постигане на общата цел за подобряване на пътната безопасност в Европа.

КОМЕНТИРАЙ

Коментари

  • Goojo
    19.10.2022 17:38
    под носа н отнеха първото място шибаните пумънци