Школа за опитни шофьори: Да сгазиш ли велосипедиста?

  • 14.08.2018 8:57 /
  • 2903 /
  • 0
Школа за опитни шофьори: Да сгазиш ли велосипедиста?

Тесен селски път с ширина 7 метра, лентата за движение е една във всяка посока. Трафик почти няма, вие карате на практика по пуст път. Тротоари няма, краищата на шосето са разбити. Скоростта ви е 80 километра в час. Пред вас, на около 200 метра, забелязвате велосипедист, който нарушавайки правилата за движение, кара във вашата лента, но не максимално близо до ръба на пътя, а, по някаква причина, максимално близко до разделителната линия на шосето. Междувременно в лентата за насрещно движение към вас идва камион. В какво се състои опасността от ситуацията и как ще постъпите? 

Предлагаме ви да изберете оптималното, според вас,  решение, а възможните варианти за развой на събитията ще разглеждаме после.  

Как ще постъпите, ако на тясно шосе пред вас до разделителната линия кара велосипедист, а срещу вас - камион?  

1 Давам ляв мигач и бибиткам, за да може велосипедистът да се прибере в дясно, а сам се притискам към разделителната линия, оставяйки в дясно пространство за велосипедиста. 

2 Рязко увеличавам скоростта и се опитвам да изпреваря велосипедиста в насрещното, преди камионът да се приближи. 

3 Давам десен мигач, бибиткам и се притискам максимално към дясната част на лентата, за да изпреваря велосипедиста от дясно. 

4 Намалявам скоростта, за да пропусна камиона, а след това, бибиткайки и давайки ляв мигач, изпреварвам велосипедиста в лентата за насрещното движение.  

Да разгледаме детайлно ситуацията. Ширината на шосето не позволява на всичките трима участници в движението да се разминат едновременно. Динамичният коридор на движещият се камион не е повече от 3.5 метра, на лекия автомобил: тоест вашата кола, - около 3 метра, докато на велосипедиста му е необходим за преминаване поне 1 метър. След някоя друга секунда и вие се оказвате на една линия с него. Ситуацията изведнъж става доста критична. Също не са ясни и намеренията на велосипедиста, който може да се приближи към края на пътя, или да продължи да се движи до разделителната линия. Това усложнява взимането на правилното решение. 

Първият и третият вариант са най-опасни, защото рискувате да закачите велосипедиста или да се ударите с камиона. В първия случай вие разчитате на това, че велосипедистът ще заеме правилното място до края на пътя, но не е ясно, дали той ще успее да направи това. В третия вариант се залага на това, че велосипедистът ще продължи да се движи до разделителната линия. Но при приближаването на камиона той може да се изплаши и неочаквано да завие надясно. Заради шума на приближаващия се камион той може да не чуе звука от вашия автомобил. 

Опитът да се увеличи скоростта и да се изпревари велосипедиста в насрещното може да бъде и оправдан при условието, че вие сте уверени в намерението му да продължи право напред. Но, ако велосипедистът кара до разделителната линия не случайно? Не е изключено, че той е замислил да завива наляво и да спре на ръба на пътя от другата страна. Затова изходът от ситуацията с номер две също трябва да се отнесе към рискованите. 

Най-безопасен е четвъртият вариант. Вие държите ситуацията под контрол и никакви неочаквани действия на велосипедиста няма да ви изненадат и сварят неподготвен. Шумът от камионът ще стихне и велосипедистът ще има повече шансове да усети приближаването на вашия автомобил  

 

КОМЕНТИРАЙ