Приятел бензинджия ми подшушна как да се държа, ако човекът на колонката се бави твърде много

  • 10.12.2019 8:40 /
  • 9144 /
  • 0
Приятел бензинджия ми подшушна как да се държа, ако човекът на колонката се бави твърде много

Внушителните опашки по бензиностанциите в час пик често са предизвикани от бавните шофьори, които след заплащането на горивото отиват до тоалетната или пият кафенце.

При това колата им (вече заредена) дълго време стои до колонката и задържа останалите. 

Приятел бензинджия 

Той ми разказа как да се държа, ако шофьорът пред мен вече е заредил, но дълго време не иска да си тръгне. 

Изследване на работата на бензиностанцията

Приятелят ми разказа, че формално, гражданинът, който задържа опашката на колонката, не нарушава закона. 

Ако той със своя автомобил е блокирал пространството за преминаване между колонките, то тогава това вече е наказуемо. 

Ако автомобилът, паркиран до колонката, може да бъде заобиколен, то в този случай правилата за движение са спазени. 

В момента няма законови норми, които да регулират конкретния лимит от време, което шофьорът има, за да зареди своя автомобил. 

Анализаторите са изучили работата на бензиностанциите и са сметнали, че за тази процедура средно са необходими 3 минути. 

Тук се отчита липсата на опашка и плащането на горивото. 

Правила 

В правилата за експлоатация на някои бензиностанции е вписано, че преди шофьорът да използва тоалетната, магазина или да пие кафе, е длъжен да освободи мястото до колонката и да спре колата си на обозначените за паркиране места. 

По правило, тези инструкции се окачват на видни места в бензиностанцията, за да може всички да се запознаят с тях, но никой не ги чете и изпълнява. 

Всъщност, служителите по бензиностанциите рядко контролират това правило. 

Освен това, често касиерите задържат клиентите, когато при разплащането им предлагат да си купят кафе или нещо друго. 

При това далеч не всички служители съобщават на шофьорите, че те трябва да напуснат колонката след зареждането на автомобила си и да го оставят на обозначените за паркиране места, докато кафето или сандвичът им се подготвят. 

Много често клиентите очакват своята напитка, без да се отдалечават касата, блокирайки другите хора. 

Непрекъснато зареждане с гориво 

В инструкциите на оператора на бензиностанцията е посочено, че непрекъснатото зареждане с гориво на клиентите е задължително. 

Затова, ако чакате някого твърде дълго, смело се обръщайте към служителя на бензиностанцията, за да може той колкото се може по-скоро да предприеме мерки - това е негово задължение. 

Излизане от бензиностанция

От бензиностанцията трябва да се излиза правилно. Преди да седнете в автомобила и да запалите двигателя трябва да се убедите, че пистолетът е изваден от резервоара, а капачката е затворена. 

Някои шофьори невнимателно се отнасят към това и тръгват, преди горивото да е налято докрай. 

Изходите на бензиностанциите обикновено са разположени противоположно на входа. Има обаче и изключения. 

Когато се придвижвате по територията на бензиностанцията, използвайте си мигачите. Все пак другите шофьори трябва да знаят накъде вие планирате да завивате. 

Ако сте си напълнили резервоара, но искате да си купите още нещо от магазина, напуснете колонката и паркирайте на обозначените за това места. 

 

 

 

 

 

КОМЕНТИРАЙ