Продаваме и купуваме автомобилите си вече по нови правила

  • 01.09.2020 9:37 /
  • 18848 /
  • 1
Продаваме и купуваме автомобилите си вече по нови правила

От утре започва да се прилага новият регламент на Европейския съюз относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства, съобщиха от пресцентъра на ЕК в България.

Регламентът бе приет още през май 2018 г, но влиза в сила едва сега. Документът цели да се затегне надзорът върху автомобилния пазар.

Текстовете са свързани с подобряването на качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването на превозните средства, предвижда увеличаване на проверките на автомобилите, които вече са на пазара на ЕС, и укрепва цялостната система чрез засилен европейски надзор.

Основните елементи на новите правила на ЕС са:

- Независимост и качество на изпитването преди пускането на автомобил на пазара: техническите служби, извършващи изпитвания и инспекции на нови модели автомобили, ще бъдат подлагани на независим одит въз основа на строги критерии, за да получат и запазят предоставяния им от държавите членки статут.

Националните органи по одобряването на типа вече подлежат на партньорски оценки, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия ЕС.

- Проверки на вече пуснати на пазара автомобили: с новата рамка също така се подобряват проверките на превозните средства, които вече се предлагат на пазара и продават в местните представителства.

Отсега нататък от държавите членки се изисква редовно да проверяват минимален брой автомобили и те вече са в състояние да предприемат предпазни мерки срещу превозни средства на своята територия, които не отговарят на изискванията, без да е необходимо да чакат органа, издал одобрението на типа, да предприеме действия.

- Надзор на европейско равнище: в допълнение Комисията вече може да извършва проверки за съответствие на превозните средства в лаборатории или на пътя.

В случаите, когато производителите нарушават законодателството в областта на одобряването на типа (например като използват измервателно-коригиращи устройства или представят фалшиви декларации), Комисията може да разпореди изтегляне от пазара в целия ЕС и да наложи санкции на тези производители на стойност до 30 000 EUR на автомобил.

До момента само националните органи, издали одобрение за конкретния тип автомобили, можеха да налагат такива мерки.

КОМЕНТИРАЙ

Коментари

  • Obretenov
    03.09.2020 7:40
    А кога ще купуваме и продаваме по европейски без НОТРИУС и ТАКСИ!!!??