Porsche откри начин да спаси колите с ДВГ от електрификацията

  • 07.12.2020 8:45 /
  • 1442 /
  • 0
Porsche откри начин да спаси колите с ДВГ от електрификацията

Борбата със замърсяването на околната среда изисква отказ от бензиновите и дизеловите коли, с които ние сме свикнали. Мнозина обаче ще започнат да изпитват носталгия и няма да искат да сменят сегашното си возило с електромобил. 

За щастие има възможност да се запази част от колите, използващи фосилно гориво, просто като се замени бензинът с екологично неутрален вид гориво. 

Това може да е биодизел, произведен от растителна биомаса, и синтетичен бензин, получен от атмосферен въглерод. 

Последният вариант е заинтересувал производителя на Porsche.

Какво предлага автомобилната компания

Porsche, естествено, няма да се откаже от производството на автомобили с електрически двигатели, компанията има доста солидни планове в тази насока. Но паралелно с това тя иска да се заеме с производството на синтетично гориво, което да може да се използва вместо традиционния бензин. 

Преди известно време автомобилният производител обяви за старта на сътрудничеството си със "Сименс Енерджи", заедно с която планира да изгради първия в света завод за производство на екологично чисто въглеводородно гориво в промишлени мащаби. 

Основната разлика на новото гориво от традиционния бензин ще е неутралният въглероден баланс. 

При изгарянето му ще бъде изхвърлян точно толкова въглерод, колкото е бил иззет от атмосферата по време на процеса на производство. Източник на енергията за производствения процес ще бъде вятърът. 

Етапите на извличане 

По време на първия етап водата ще бъде разлагана на водород и кислород, за което ще е използва процесът на електролизата. След това, полученият водород ще влиза в реакция с въглероден двуокис от атмосферния въздух, като така ще се получи синтетичен метанол. 

След това метанолът ще бъде преобразуван в синтетично гориво, приличащо ма бензина. Методиката е била разработена от компанията Exxon.

Това гориво най-вероятно ще бъде доста скъпо, защото получаването на водород с помощта на електролиза е доста скъп процес. 

Плановете на компанията за производство на синтетично гориво

Порше е решило да организира даденото производство в южната част на Чили, където е добре развита ветроенегетиката. До 2022 година се планира да бъдат произведени 130 000 литра синтетичен бензин а до 2024 година - над 55 милиона литра, а след още две години производството трябва да бъде увеличено с 10 пъти. 

В мащабите на планетата тези цифри изглеждат незначителни, но в случай на успех идеята може да заинтересова и други компании. 

Що се отнася до електрифицирането, то моделната гама от електрически коли на компанията Porsche се разширява доста бързо. 

 

КОМЕНТИРАЙ