Какво представлява застраховането и защо трябва да се застраховаме?

  • 18.11.2019 10:53 /
  • 548 /
  • 0
Какво представлява застраховането и защо трябва да се застраховаме?

Всеки един от нас си задава този въпрос преди да сключи застраховка. Застраховането е начин на управление и превенция на потенциални и най-вече бъдещи рискове, които ни връхлитат ежедневно.

Застраховките могат да защитят живота и здравето ни, имуществото и автомобила, произведената от нас продукция и т.н. Това е механизъм за протекция  срещу  неочаквани загуби, щети, наранявания и разходи, свързани с непредвидени събития.

Застраховката представлява Договор между Застрахования и Застрахователната компания. В него Застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователно събитие, да заплати застрахователно обезщетение или сума. Застрахователният договор се сключва винаги в писмена форма, като неразделна част от него са Общите условия.  

Ето пример от практиката на едно от водещите застрахователни дружества в България- ДаллБогг. Клиент на застрахователното дружество, сключил множество застраховки за малкия си фирмен автопарк, но решил да спести застраховката на земеделската си продукция. Възникналото наводнение унищожило положения месеци наред труд и 76% от земеделската продукция.

Не само природните бедствия са причина за огромни загуби. Такива могат да бъдат и  човешка намеса, например кражба и/или грабеж на имуществото, злоумишлени действия и вандализъм. ДаллБогг: Живот и Здраве например предлага автомобилно застраховане – каско и задължителна застраховка гражданска отговорност, имуществено застраховане – за дома и/или бизнеса, злополука и заболяване, обща гражданска отговорност и всички видове професионални отговорности, карго и ЧМР, както и нов вид застраховка – Гаранция за изпълнение на договор, различни видове земеделски застраховки и др.

Целта им е да предложат голямо разнообразие  от продукти, които да отговорят на нуждите на пазара. ДаллБогг: Живот и Здраве се грижи всеки клиент да получи необходимата защита, сигурност и спокойствие. Във всеки един от офисите ни работят професионалисти, от които може да получите компетентно съдействие и да изберете подходящата застраховка за вас, вашето семейство или вашия бизнес.

Телефон за контакт: 070016406, www.dallbogg.com

 

КОМЕНТИРАЙ