Експерти казаха как по мириса да определим повредата в автомобила

  • 18.08.2020 8:42 /
  • 1022 /
  • 0
Експерти казаха как по мириса да определим повредата в автомобила

Нехарактерни звуци, вибрации и явно нарушаване на функционалността може да свидетелстват за сериозни неизправносто по автомобила. 

Но и изразените мириси в салона също не трябва да бъдат игнорирани. Те не само причиняват неудобство, но и могат да сочат за сериозни проблеми от техническо естествео. 

Експерти дадоха съвети за диагностика на неизправностите на автомобила благодарение на миризмите. 

Изгоряло масло

Този мирис обикновено се появява заради проблеми с движагетял и по-рядко заради проблеми със скоростната кутия. Няма да е зле да проверите гарнитурата на двигателя. Нарушаването на херметичността на тази част може да додеде до извхърляне на масло с разбираемите последствия във вид на съответния мирис. 

Мирис на гориво

Отново трябва да се търсят възможните източници на произход на мириса в материалите, с които то комуникира. Например, проблемът може да е в горивната система или в системата за доизгаряне на отработените газове заради повреда в катализатора 

Миризма на изгоряло 

По правило, източник на такава миризма е скоростната кутия. При което конкретните причини може да варират от нарушаване на регулировката до неправилна експлоатация. 

Мирис на игоряло може да има и при проблеми със спирачната система. Блокирала колодка или  нарушена работа на спирачния апарат често са причина за такъв мирис. 

Сладникав мирис 

Най-вероятната причина е теч в системата за отопление и охлаждане. Техническата неизправност в дадения случай се намира в областта на помпите или тръбите на системата. 

Напълно е възможно да имате и проблем с радиатора. Този мирис обикновенно идва от антифриза. 

Веднъж запознае ли се с него, шофьорът никога няма да го обърка с нещо друго. 

Освен мириса за проблем със системата за охлажане сочат и изпотените стъкла близо до дефлекторите на въздуната система. За проблем също сигнализира и спадането на нивото на охладителната течност в съответния резервоар. 

Мирис на влага 

В дадения случай трябва да се обърне внимание на работата на климатика. Появата на мирис на влага е сигурен признак за недобре обслужен климатик. 

Въпросното оборудване трябва редовно да бъде почиствано, също да се проверява периодично и антибактериалната обработка. 

Почистването на тази система на автомобила е от изключителна важнозт, защото климатикът може да се превърне един от главните развъздници на бактерии и микроби. 

 

КОМЕНТИРАЙ